MI Tietorakenteet Oy

  ETUSIVU


 
 

Tietosuojalauseke


 

MI Tietorakenteet Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaittensa ja asiakkaille toteuttamiensa tietojärjestelmien käyttäjien yksityisyyttä.

Asiakkailtamme ja heille toteuttamiemme järjestelmien käyttäjiltä saamamme luottamukselliset tiedot sitoudumme pitämään salassa. Emme käytä niitä muuhun tarkoitukseen kuin asiakkaan kanssa sovittujen oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseen.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely MI Tietorakenteet Oy:n asiakkaista

MI Tietorakenteet Oy voi kerätä ja tallentaa omista asiakkaistaan yhteydenpitoa ja palveluiden tuottamista varten organisation Y-tunnus ja yhteystiedot, yhteyshenkilöiden yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero). Nämä tiedot saadaan asiakkailta itseltään tarjouspyynnön ja/tai tilauksen yhdessä. Tietoja käsittelevät ainoastaan MI Tietorakenteen Oy:n työntekijät.

Emme luovuta asiakasrekisterimme tietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä.

Tietojen suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon järjestelmään, joka on suojatulla palvelimella. Tietoja pääsee käyttämään vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely MI Tietorakenteet Oy:n asiakkaille toteuttamissa tietojärjestelmissä

Asiakkaille toteuttamissamme tietojärjestelmissä tallennamme henkilötietoina ne asiakkaan tarvitsemat tiedot, jotka on lueteltu kunkin palvelun yhteydessä julkaistavassa rekisteriselosteessa.

Asiakkaille toteuttamissamme tietojärjestelmissä olevia tietoa voivat käsitellä asiakkaan määrittelemät henkilöt omien oikeuksiensa rajoissa. MI Tietorakenteet Oy voi olla käsittelijänä ainoastaan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla helpdesk-toiminnon tai muun teknisen käyttäjätuen tarjoajana. Asiakkaan tietojärjestelmien sisältöjen käsittelyssä olemme sitoutuneet vaitolovelvollisuuteen ja luottamuksellisten tietojen salassapitoon.

MI Tietorakenteet Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille asiakkaille toteuttamistaan tietojärjestelmistä, vaan asiakas päättää ja määrää tietojen luovutuksista kunkin järjestelmän kohdalla rekisteriselosteissa kuvatulla tavalla.
15.05.2018